Hvordan begynder jeg selv at male?

Mit navn er Sofus. Jeg er medstifter og maleren bag alle vores kunstplakater i Odd Perspective. I denne blog vil jeg videregive nogle af mine tanker om, hvordan man kommer i gang med at male med afsæt i mine egne oplevelser med maleriet.

Jeg startede selv ud med at tegne og bevægede mig derefter over til at male i mine teenageår. Det som jeg særligt oplevede som en fordel ved at have solid erfaring med at tegne, før jeg begyndte at male, var, at jeg allerede havde nogenlunde styr på perspektiv og motorik i forhold til at formgive forskellige motiver.

Udover måske at have styr på de basale elementer i tegning, er der nogle overvejelser, jeg synes, man bør gøre sig, hvis man vil begynde at male.

Det aller første, man bør gøre sig klart, er, at alt ting tager tid, og man derfor skal have viljen til at lave en masse malerier, som absolut ikke bliver mesterværker, før man præsterer noget, man selv retfærdigvis vil betegne som kunst. Jeg har altid gerne ville være god til at tegne og male men fandt hurtigt ud af, at maling er en meget anderledes kunstnerisk disciplin end tegning. Men hvis man er villig til at fejle og tackle udfordringerne head on, så bliver ens læringsproces en fantastisk rejse og måske i virkeligheden den største fornøjelse af det hele. 

Når man maler sine første malerier, kan man overveje, om man vil male figurativt, dvs. hvor ens motiver ligner virkelige ting, eller i modsætning hertil, abstrakt. Dernæst i hvor høj grad man ønsker at male figurativt eller abstrakt. 

Hvis man maler figurativt, kan man opleve udfordringer i at detaljere sine malerier, særligt hvis man som mig kommer fra en baggrund i tegning. Detaljeringen i malerier hjælpes i høj grad på vej af farver. Det er derfor væsentligt at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke – og hvor mange – farver, man bruger. 

Med min baggrund i tegning har jeg tidligere arbejdet meget i gråtoner (fx tegning med blyant), hvorfor det i starten var svært at ramme de samme skarpe overgange i mine malerier, fordi det er noget helt andet at skulle detaljere med forskellige farver i stedet for udelukkende nuancer af grå. De forskelige farver i malerier er imidlertid essentielle, idet de tilføjer det en dybde, som man ellers ikke ville opnå ved blot at male fx en mælkebøttes blomst udelukkende gul.

Mit bedste råd er at betragte farver som det flydende spektrum, de nu engang er, forstået på den måde at fx en gul blomst, lad os sige en mælkebøtte, indeholder en masse andre farver end blot nuancer af gul, fordi lyset bliver kastet rundt og ændrer sig meget afhængigt af perspektivet. Det kan være, at der i en mælkebøttes blomst viser sig grøn, rød, hvid, brun eller endda blå eller lilla, de steder man ellers ved et første øjekast ville sige alene var gul. 

Når den grundlæggende iver på at male og villigheden til at lære af sine fejl er på plads, giver det en fantastisk platform at udvikle sig ud fra. Overvejelserne, jeg har skitseret ovenfor, er nogen, man med fordel kan gøre sig, men man kan også fortabe sig i teorien og aldrig få malet. Efter min erfaring er det en balancegang mellem at gøre sig nogle grundlæggende overvejelser men samtidig også få penslen i hånden og malet nogle strøg på lærredet, fordi man ganske enkelt – og åbenlyst – kun udvikler sig og bliver bedre som maler ved at male igen og igen… og igen.